นายวันชัย ชาญสำโรง ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบรรณาธิการรายงานการติดตามนำหนังสือพระราชทานจิตตนคร นครหลวงของโลก และสัมมาทิฏฐิไปใช้ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

🎗️วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566🎗️ นายวันชัย ชาญสำโรง … Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู เข้าพบนายอำเภอเมืองยาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษาในอำเภอเมืองยางและพื้นที่ตำบลกระเบื้องนอก เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและขอคำแนะนำในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน