ผู้อำนวยการโรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู เข้าพบนายอำเภอเมืองยาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษาในอำเภอเมืองยางและพื้นที่ตำบลกระเบื้องนอก เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมและขอคำแนะนำในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

Leave a Comment