ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลปู่ย่าตายาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

Leave a Comment