วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันค … Read more